Vì sao chọn

Bạch Kim

 

Các vị trí tuyển dụng tại Bạch Kim tháng 03/2023. Apply ngay để gia nhập Bạch Kim – Công ty sản xuất bao bì hàng đầu tại Việt Nam!

  • Công nhân vận hành máy dệt
  • Công nhân vận hành máy tạo sợi

Thông tin liên hệ:

Website: bkexim.vn
Email: lthue@bkexim.vn
Hotline: 0383.317.669

ứng tuyển ngay